De Nieuwe Dokken

Dames & Heren maakt deel uit van De Nieuwe Dokken. Een site die zorgt voor de creatie van een levendige en gezonde wijk. Je vindt er een mix van woningen en ondersteunende functies zoals horecazaken, commerciële ruimtes en kantoren. Allemaal samen vormen ze een nieuwe landmark in Gent. Woningen zijn er voor ieders budget en in elke vorm, maar we zetten ook erg in op duurzame en innovatieve initiatieven.

Overzichtsbeeld DND

Duurzaamheid

Voor De Nieuwe Dokken staat het woord 'duurzaamheid' al lang in het Groene Boekje. We proberen al jaren ons steentje bij te dragen aan een mooiere wereld. Ondertussen kan dat al tellen. We zetten, samen met onze partners, al verschillende initiatieven op die zowel mens als planeet ten goede komen.

Elke woning op De Nieuwe Dokken maakt heel efficiënt gebruik van ruimte, en zo bevat Dames & Heren op zich al twee woonentiteiten die profiteren van één unieke locatie.

- Tom Ryckaert, architect en partner bij BEEL architecten

De Dokkerij

De gebouwen van De Nieuwe Dokken omsingelen een centrale, collectieve moestuin waar bewoners naar hartenlust kunnen tuinieren. Door De Dokkerij komen verse groenten en eetbare planten rechtstreeks vanuit de tuin op het bord. 

Photo credit (links): Sophie Degroote

De dokkerijg 1
De dokkerijg 2

Innovatie

Op De Nieuwe Dokken streven we naar het wonen van de toekomst. Door circulaire initiatieven op te zetten, investeren we in een meerwaarde voor de gebouwen op lange termijn en helpen we met het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Ducoop

Om alle duurzame initiatieven voor De Nieuwe Dokken te bouwen en te exploiteren, werd de duurzaamheidscoöperatieve DuCoop opgericht. De coöperatieve biedt vier duurzame initiatieven aan de bewoners aan: verwarming, water, afval en mobiliteit. Zo neemt DuCoop je afvalwater af voor zuivering en levert het warmte via een warmtenet. Je kan er ook terecht voor andere betalende diensten zoals stroomvoorziening voor je elektrische wagen. Daarnaast maakt de vernieuwende aanpak van een coöperatie van elke bewoner een aandeelhouder. En dat schept een buurtgevoel.

Elke dag een stapje dichter bij een circulaire gemeenschap.

Het stroompunt

Het Stroompunt is de centrale plek in De Nieuwe Dokken die ervoor zorgt dat warmte en energie zeer efficiënt ingezet worden. Traditionele woonwijken werken met dure, externe energieleveranciers en afvalverwerkingsbedrijven. Bij De Nieuwe Dokken daarentegen maken we gebruik van een nieuw en duurzaam systeem: de ZAWENT-technologie. De afkorting staat voor ‘zero afvalwater met energie- en nutriëntenterugwinning’. Dat wil zeggen dat energie, water en voedingsstoffen in een interne kringloop terecht komen om verspilling te verminderen. Zo zijn we elke dag een stapje dichter bij een circulaire gemeenschap.

Met dank aan projecten als Het Stroompunt en de aanpak rond mobiliteit scoort De Nieuwe Dokken maar liefst 93,9 op de duurzaamheidsmeter van Stad Gent, een principe dat geïnspireerd is op de bekende BREEAM-score.

Wil je ook in deze duurzame wijk wonen?

Ontdek het aanbodOntdek het aanbod